"Je travaille à force et je voudrais tout peindre avant de n'y plus voir du tout"  - Claude Monet, 1917.

(ik werk hard en ik zou alles nog willen schilderen, voordat ik niets meer kan zien)

HENK SCHROE


 "Al vroeg in mijn jeugd vond ik tekenen en schilderen meer dan een leuke bezigheid.

Later werd ik vanuit mijn beroep dagelijks geconfronteerd met een bont palet van kleuren hetgeen mij inspireerde om er iets mee te doen.

Dit kreeg in 1998 gestalte in het volgen van lessen aan de vrije Academie te Maastricht onder begeleiding van vakkundige docenten.

Mijn werkwijze berust op het mengen van kleuren en daarnaast het gebruik van diverse materialen."